Tanja M.Schuster

出自植物百科wiki
跳至導覽 跳至搜尋

在引用一個由Schuster, Tanja Magdalena所命名的植物時,學名命名人的標準寫法為T.M.Schust. [1]

參考書目[編輯]